(Tiếng Việt) Cấm một số phương tiện trên QL4C và một số tuyến trên Cao nguyên đá từ 0h00 ngày 7 – 15h00 ngày 8.1206/12/2019

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.