Các tài liệu

 • Quy hoạch tổng thể Công viên địa chất

  15/08/2014 - Văn bản

  1. Quyết định 310/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể CVĐC: (Xem tại đây) 2. Báo cáo tóm tắt Quy hoạch tổng thể Công viên địa chất (Xem tại đây) 3. Nội dung quy hoạch tổng thể (Xem tại đây) 4. Bản đồ quy hoạch tổng thể (Xem tại đây)

  Đọc tiếp
 • Quyết định

  15/08/2014 - Văn bản

  1. Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển Công viên địa chất Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển Công viên địa chất được thành lập theo quyết định số: 375/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2012 của Uỷ ban nhân tỉnh Hà Giang. 2. Quyết định thành lập...

  Đọc tiếp