» DỰ BÁO THỜI TIẾT

 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 16/7/2017

  16/07/2017 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3.   Nhiệt độ thấp nhất: 21-230C  Nhiệt độ cao nhất: 27-290C Độ ẩm trung bình: 85%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 15/7/2017

  15/07/2017 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió nhẹ.   Nhiệt độ thấp nhất: 20-220C  Nhiệt độ cao nhất: 26-280C Độ ẩm trung bình: 82%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 14/7/2017

  14/07/2017 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió nhẹ.   Nhiệt độ thấp nhất: 20-220C  Nhiệt độ cao nhất: 26-280C Độ ẩm trung bình: 82%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày13/7/2017

  13/07/2017 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, mưa rào rải rác và có nơi có giông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ.   Nhiệt độ thấp nhất: 20-220C  Nhiệt độ cao nhất: 25-270C Độ ẩm trung bình: 85%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 12/7/2017

  12/07/2017 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, mưa rào rải rác và có nơi có giông, sau có mưa vài nơi gió nhẹ.   Nhiệt độ thấp nhất: 19-210C  Nhiệt độ cao nhất: 25-270C Độ ẩm trung bình: 85%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 11/7/2017

  11/07/2017 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ   Nhiệt độ thấp nhất: 19-210C  Nhiệt độ cao nhất: 26-280C Độ ẩm trung bình: 85%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày10/7/2017

  10/07/2017 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, sau có mưa vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3.   Nhiệt độ thấp nhất: 20-220C  Nhiệt độ cao nhất: 26-280C Độ ẩm trung bình: 86%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
Page 1 of 33123...91827...Cuối »