• Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 06/02/2020

  06/02/2020 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ, trời rét đậm   Nhiệt độ thấp nhất:10-120C  Nhiệt độ cao nhất: 16-180C Độ ẩm trung bình: 87%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 05/02/2020

  05/02/2020 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ, trời rét đậm   Nhiệt độ thấp nhất:10-120C  Nhiệt độ cao nhất: 16-180C Độ ẩm trung bình: 87%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 04/02/2020

  04/02/2020 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, sau có nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, rét hại.   Nhiệt độ thấp nhất:8-100C  Nhiệt độ cao nhất: 11-130C Độ ẩm trung bình: 86%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 03/02/2020

  03/02/2020 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, đêm không mưa, gần sáng ngày mồng 3 có mưa nhỏ rải rác, chiều chuyển gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, rét hại.   Nhiệt độ thấp nhất:10-120C  Nhiệt độ cao nhất: 12-140C Độ ẩm trung bình: 85%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 02/02/2020

  02/02/2020 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có mưa rải rác, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại.   Nhiệt độ thấp nhất:10-120C  Nhiệt độ cao nhất: 13-150C Độ ẩm trung bình: 82%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 03/01/2020

  03/01/2020 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét.   Nhiệt độ thấp nhất:11-130C  Nhiệt độ cao nhất: 20-220C Độ ẩm trung bình: 85%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 01/01/2020

  01/01/2020 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm.   Nhiệt độ thấp nhất:10-120C  Nhiệt độ cao nhất: 13-150C Độ ẩm trung bình: 87%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp