» DỰ BÁO THỜI TIẾT

 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 13/11/2017

  13/11/2017 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, trời rét.   Nhiệt độ thấp nhất: 14-160C  Nhiệt độ cao nhất: 21-230C Độ ẩm trung bình: 85%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 12/11/2017

  12/11/2017 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét.   Nhiệt độ thấp nhất: 17-190C  Nhiệt độ cao nhất: 21-230C Độ ẩm trung bình: 85%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 11/11/2017

  11/11/2017 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét.   Nhiệt độ thấp nhất: 15-170C  Nhiệt độ cao nhất: 21-230C Độ ẩm trung bình: 81%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 10/11/2017

  10/11/2017 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, có mưa rải rác, gió nhẹ, trời rét.   Nhiệt độ thấp nhất: 14-160C  Nhiệt độ cao nhất: 18-200C Độ ẩm trung bình: 85%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 09/11/2017

  09/11/2017 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Đêm và sáng sớm nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, trời rét.   Nhiệt độ thấp nhất: 13-150C  Nhiệt độ cao nhất: 20-220C Độ ẩm trung bình: 83%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 08/11/2017

  08/11/2017 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Đêm và sáng sớm nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, trời rét.   Nhiệt độ thấp nhất: 12-140C  Nhiệt độ cao nhất: 22-240C Độ ẩm trung bình: 83%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 07/11/2017

  07/11/2017 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, trời rét.   Nhiệt độ thấp nhất: 12-140C  Nhiệt độ cao nhất: 16-180C Độ ẩm trung bình: 83%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
Page 18 of 61« Đầu...9...171819...273645...Cuối »