• Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 26/12/2019

  26/12/2019 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác sau có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm.   Nhiệt độ thấp nhất:10-120C  Nhiệt độ cao nhất: 12-1490C Độ ẩm trung bình: 90%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 25/12/2019

  25/12/2019 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ, trời rét đậm.   Nhiệt độ thấp nhất:12-140C  Nhiệt độ cao nhất: 17-190C Độ ẩm trung bình: 86%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 24/12/2019

  24/12/2019 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trời rét đậm.   Nhiệt độ thấp nhất:11-130C  Nhiệt độ cao nhất: 15-170C Độ ẩm trung bình: 86%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 23/12/2019

  23/12/2019 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trời rét đậm.   Nhiệt độ thấp nhất:11-130C  Nhiệt độ cao nhất: 15-170C Độ ẩm trung bình: 86%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 22/12/2019

  22/12/2019 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm.   Nhiệt độ thấp nhất: 11-130C  Nhiệt độ cao nhất: 15-170C Độ ẩm trung bình: 86%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 21/12/2019

  21/12/2019 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm.   Nhiệt độ thấp nhất: 11-130C  Nhiệt độ cao nhất: 15-170C Độ ẩm trung bình: 86%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 20/12/2019

  20/12/2019 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét.   Nhiệt độ thấp nhất: 8-100C  Nhiệt độ cao nhất: 13-150C Độ ẩm trung bình: 85%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp