» DỰ BÁO THỜI TIẾT

 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 19/12/2018

  19/12/2018 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông cấp 2, cấp 3, trời rét.   Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 0C  Nhiệt độ cao nhất: 22-240C Độ ẩm trung bình: 80%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 18/12/2018

  18/12/2018 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông cấp 2, cấp 3, trời rét.   Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 0C  Nhiệt độ cao nhất: 22-240C Độ ẩm trung bình: 80%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 17/12/2018

  17/12/2018 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, có mưa rải rác, ngày mai có lúc có mưa rào, gió Đông cấp 2, cấp 3, trời rét đậm rét hại.   Nhiệt độ thấp nhất: 8-10 0C  Nhiệt độ cao nhất: 11 - 130C Độ ẩm trung bình: 86%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 16/12/2018

  16/12/2018 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, có mưa rải rác, ngày mai có lúc có mưa rào, gió Đông cấp 2, cấp 3, trời rét đậm rét hại.   Nhiệt độ thấp nhất: 8-10 0C  Nhiệt độ cao nhất: 11 - 130C Độ ẩm trung bình: 86%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 15/12/2018

  15/12/2018 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, gió Đông Bắc, cấp 2, cấp 3, trời rét hại.  Nhiệt độ thấp nhất: 5-7 0C  Nhiệt độ cao nhất: 11 – 130C Độ ẩm trung bình: 85%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 14/12/2018

  14/12/2018 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, gió Đông Bắc, cấp 2, cấp 3, trời rét hại.  Nhiệt độ thấp nhất: 5-7 0C  Nhiệt độ cao nhất: 11 – 130C Độ ẩm trung bình: 85%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 13/012/2018

  13/12/2018 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, gió Đông Bắc, cấp 2, cấp 3, trời rét hại.   Nhiệt độ thấp nhất: 5-7 0C  Nhiệt độ cao nhất: 11 - 130C Độ ẩm trung bình: 85%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
Page 2 of 59123...91827...Cuối »