» DỰ BÁO THỜI TIẾT

 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 08/02/2018

  08/02/2018 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét hại.   Nhiệt độ thấp nhất: 3-50C  Nhiệt độ cao nhất: 8-100C Độ ẩm trung bình: 82%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 06/02/2018

  06/02/2018 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương và sương mù nhẹ, gió Đông Bắc cấp 2, trời rét hại.   Nhiệt độ thấp nhất: 0-20C  Nhiệt độ cao nhất: 3-50C Độ ẩm trung bình: 75%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 05/02/2018

  05/02/2018 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây,không mưa, sáng sớm có sương và sương mù nhẹ, gió Đông Bắc cấp 2, trời rét hại.   Nhiệt độ thấp nhất: 0-20C  Nhiệt độ cao nhất: 3-50C Độ ẩm trung bình: 75%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 04/02/2018

  04/02/2018 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét hại.   Nhiệt độ thấp nhất: 0-20C  Nhiệt độ cao nhất: 6-80C Độ ẩm trung bình: 75%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 03/2/2018

  03/02/2018 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, trời rét hại.   Nhiệt độ thấp nhất: 0-20C  Nhiệt độ cao nhất: 5-70C Độ ẩm trung bình: 77%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 02/02/2018

  02/02/2018 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, không mưa,sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét hại, đề phòng băng giá.   Nhiệt độ thấp nhất: 0-20C  Nhiệt độ cao nhất: 6-80C Độ ẩm trung bình: 85%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 01/02/2018

  01/02/2018 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, không mưa,sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét hại, đề phòng băng giá.   Nhiệt độ thấp nhất: 1-30C  Nhiệt độ cao nhất: 8-100C Độ ẩm trung bình: 85%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
Page 2 of 46123...91827...Cuối »