» DỰ BÁO THỜI TIẾT

 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 07/11/2017

  07/11/2017 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, trời rét.   Nhiệt độ thấp nhất: 12-140C  Nhiệt độ cao nhất: 16-180C Độ ẩm trung bình: 83%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 06/11/2017

  06/11/2017 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ.   Nhiệt độ thấp nhất: 09-110C  Nhiệt độ cao nhất: 18-200C Độ ẩm trung bình: 83%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 05/11/2017

  05/11/2017 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, có mưa vài nơi trưa chiều hửng nắng, trời rét có nơi rét đậm.   Nhiệt độ thấp nhất: 09-110C  Nhiệt độ cao nhất: 18-200C Độ ẩm trung bình: 83%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 04/11/2017

  04/11/2017 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Mây thay đổi,đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió Bắc cấp 2, cấp 3 trời rét có nơi rét đậm.   Nhiệt độ thấp nhất: 09-110C  Nhiệt độ cao nhất: 20-220C Độ ẩm trung bình: 80%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 03/11/2017

  03/11/2017 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Mây thay đổi,đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ trời rét có nơi rét đậm.   Nhiệt độ thấp nhất: 08-100C  Nhiệt độ cao nhất: 20-220C Độ ẩm trung bình: 82%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 02/11/2017

  02/11/2017 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời ít mây,đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ trời rét đậm.   Nhiệt độ thấp nhất: 08-100C  Nhiệt độ cao nhất: 20-220C Độ ẩm trung bình: 78%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 01/11/2017

  01/11/2017 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời ít mây,đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ trời rét đậm.   Nhiệt độ thấp nhất: 08-100C  Nhiệt độ cao nhất: 18-200C Độ ẩm trung bình: 77%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
Page 2 of 44123...91827...Cuối »