• Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 25/03/2018

  25/03/2018 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trời rét, có nơi rét đậm.   Nhiệt độ thấp nhất: 12-14 0C  Nhiệt độ cao nhất: 16-180C Độ ẩm trung bình: 87%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 24/03/2018

  24/03/2018 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông  cấp 2, cấp 3, trời rét đậm.   Nhiệt độ thấp nhất: 12-14 0C  Nhiệt độ cao nhất: 20-220C Độ ẩm trung bình: 85%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 23/03/2018

  23/03/2018 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét đậm.     Nhiệt độ thấp nhất: 12-14 0C  Nhiệt độ cao nhất: 19-210C Độ ẩm trung bình: 84%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 22/03/2018

  22/03/2018 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, đêm có mưa rào nhẹ và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét đậm, trong cơn giông khả năng xảy ra lốc và gió giật mạnh.   Nhiệt độ thấp nhất: 12-14 0C  Nhiệt độ cao nhất: 18-200C Độ...

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 13/02/2018

  13/02/2018 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét hại.   Nhiệt độ thấp nhất:4-60C  Nhiệt độ cao nhất: 9-110C Độ ẩm trung bình: 86%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 12/02/2018

  12/02/2018 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét hại.   Nhiệt độ thấp nhất:5-70C  Nhiệt độ cao nhất: 8-100C Độ ẩm trung bình: 88%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 11/02/2018

  11/02/2018 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét hại.   Nhiệt độ thấp nhất:5-70C  Nhiệt độ cao nhất: 8-100C Độ ẩm trung bình: 88%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp