• Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 10/02/2018

  10/02/2018 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, từ chiều tối 10/2 chuyển gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét hại.   Nhiệt độ thấp nhất: 2-40C  Nhiệt độ cao nhất: 12-140C Độ ẩm trung bình: 75%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 09/02/2018

  09/02/2018 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Mây thay đổi , không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét hại.   Nhiệt độ thấp nhất: 4-60C  Nhiệt độ cao nhất: 11-130C Độ ẩm trung bình: 75%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 08/02/2018

  08/02/2018 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét hại.   Nhiệt độ thấp nhất: 3-50C  Nhiệt độ cao nhất: 8-100C Độ ẩm trung bình: 82%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 06/02/2018

  06/02/2018 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương và sương mù nhẹ, gió Đông Bắc cấp 2, trời rét hại.   Nhiệt độ thấp nhất: 0-20C  Nhiệt độ cao nhất: 3-50C Độ ẩm trung bình: 75%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 05/02/2018

  05/02/2018 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây,không mưa, sáng sớm có sương và sương mù nhẹ, gió Đông Bắc cấp 2, trời rét hại.   Nhiệt độ thấp nhất: 0-20C  Nhiệt độ cao nhất: 3-50C Độ ẩm trung bình: 75%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 04/02/2018

  04/02/2018 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét hại.   Nhiệt độ thấp nhất: 0-20C  Nhiệt độ cao nhất: 6-80C Độ ẩm trung bình: 75%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 03/2/2018

  03/02/2018 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, trời rét hại.   Nhiệt độ thấp nhất: 0-20C  Nhiệt độ cao nhất: 5-70C Độ ẩm trung bình: 77%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp