• Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 19/12/2019

  19/12/2019 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét.   Nhiệt độ thấp nhất: 8-100C  Nhiệt độ cao nhất: 13-150C Độ ẩm trung bình: 85%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 16/12/2019

  16/12/2019 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét.   Nhiệt độ thấp nhất: 11-130C  Nhiệt độ cao nhất: 17-190C Độ ẩm trung bình: 80%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 15/12/2019

  15/12/2019 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét.   Nhiệt độ thấp nhất: 10-120C  Nhiệt độ cao nhất: 16-180C Độ ẩm trung bình: 80%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 27/11/2019

  27/11/2019 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, trời rét đậm.   Nhiệt độ thấp nhất: 10-120C  Nhiệt độ cao nhất: 16-180C Độ ẩm trung bình: 88%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 26/11/2019

  26/11/2019 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét.   Nhiệt độ thấp nhất: 10-120C  Nhiệt độ cao nhất: 15-170C Độ ẩm trung bình: 87%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 25/11/2019

  25/11/2019 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sau có mưa rải rác, gió nhẹ. Ngày 25/11, gió chuyển hướng Đông Bắc, trời rét.   Nhiệt độ thấp nhất: 11-130C  Nhiệt độ cao nhất: 16-180C Độ ẩm trung bình: 85%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp
 • Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 18/11/2019

  18/11/2019 - DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Nam sau chuyển Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét.   Nhiệt độ thấp nhất: 15-170C  Nhiệt độ cao nhất: 18-200C Độ ẩm trung bình: 85%   (Nguồn:hagiangtv.vn) 

  Đọc tiếp