5

  • Chùm tin về quy hoạch tổng thể Công viên địa chất

    29/12/2011 - Master plan, policy development

    Thực hiện khuyến nghị của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu (GGN) và sự chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Giang, BQL Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn phối hợp với Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQGHN, chuyên gia GGN tiến hành quy hoạch tổng thể CVĐC...

    Read more