(Tiếng Việt) Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị cho tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn08/06/2018

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.