(Tiếng Việt) Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp xã giao Đoàn chuyên gia tái thẩm định Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn08/08/2018

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.