Chùm tin về quy hoạch tổng thể Công viên địa chất29/12/2011

Thực hiện khuyến nghị của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu (GGN) và sự chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Giang, BQL Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn phối hợp với Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQGHN, chuyên gia GGN tiến hành quy hoạch tổng thể CVĐC toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

 

 

* Ngày 28.11, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị thẩm định quy hoạch tổng thể Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2011 đến 2020 tầm nhìn 2030. Các chuyên gia trong và ngoài tỉnh đã đưa ra các ý kiến đóng góp hoàn thiện bản Dự thảo Quy hoạch dựa trên 9 tiêu chí mà chuyên gia cố vấn GGN đã khuyến nghị; Quy hoạch cần phải phù hợp với điều kiến kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh; Cần xác định trọng tâm đầu tư vào CVĐC; Phải đánh giá được sự phù hợp của quy hoạch tổng thể với các quy hoạch vồn có trên vùng công viên…

 

Dự thảo Quy hoạch tổng thể của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đã hoàn thiện và được thẩm định cấp tỉnh.

 

* Ngày 17.12.2011, đồng chí Triệu Tài Vinh – Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đã báo cáo Chính Phủ về Quy hoạch tổng thể Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn cùng đi có đồng chí Sèn Chỉn Ly – UVBCH Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Lê Huy – Trưởng Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, đồng chí Nguyễn Trùng Thương – Giám đốc Sở VHTT&DL; Giáo sư, tiến sỹ khoa học Vũ Minh Giang – Phó Giám đốc ĐHQGHN; Phó Giáo sư, tiến sỹ Vũ Văn Tích – Phó Chủ nhiệm Khoa Địa chất – Trường Đại học Khoa học tự nhiên ĐHQGHN (Chủ nhiệm đề án Quy hoạch tổng thể Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn).

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Phó Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá cao bản Dự thảo Quy hoạch và giao cho UBND tỉnh Hà Giang tiếp tục phối hợp với ĐHQGHN và các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện Quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong tháng 2.2012. Đây là nhiệm vụ quan trọng và bức thiết trong việc xây dựng và phát triển Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn. Việc quy hoạch Công viên cao nguyên đá Đồng Văn nhằm thu hút sự quan tâm, đầu tư ở tầm quốc gia và quốc tế là một đòi hỏi bức thiết không chỉ đối với tỉnh Hà Giang mà còn đối với Chính phủ nhằm phát triển kinh tế khu vực gắn với xóa đói giảm nghèo đi đôi với phát triển văn hóa 4 huyện vùng cao cực Bắc của tổ quốc.