(Tiếng Việt) Công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Đô thị Yên Minh đến năm 203028/09/2020

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.