Dân tộc Bố Y06/08/2012

 

Tộc danh và ngôn ngữ

 

 

Bố Y là một cộng đồng người gồm 3 ngành chính là Pầu Y, Pầu Nả và Pầu Thỉn. Người Bố Y tự gọi dân tộc mình là Pu Y. Giữa các ngành có sự phân biệt khác nhau bởi một số nét thể hiện trong phong tục, tập quán và trên y phục của người phụ nữ. Người Bố Y thuộc nhóm ngôn ngữ Tày – Thái. Về ngôn ngữ tuy dân tộc Bố Y còn giữ được tiếng mẹ đẻ nhưng ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày chủ yếu là tiếng Nùng (vì sinh sống gần dân tộc Nùng). Ngoài ra nhiều người Bố Y còn nói được tiếng Hoa, Tày, Dao, Mông. Ngày nay, đa phần người Bố Y còn có thể nói bằng tiếng phổ thông.

 

Trên khu vực CVĐC, theo niên giám thống kê 2009, dân tộc Bố Y có 633 người, chiếm 78,3% dân số Bố Y của tỉnh Hà Giang.

 

Người Bố Y sống thành từng làng tại Nậm Lương, Tân Tiến, Lùng Thành, Đông Tinh, Nà Bốc, Bó Lếch…xã Quyết tiến – Quản Bạ và rải rác ở huyện Đồng Văn. Họ cư trú xen kẽ với các dân tộc Nùng, Hoa, Giáy, Tày, Mông. Dao. 

 

 

Hoạt động kinh tế

 

Dân tộc Bố Y vốn thành thạo nghề làm ruộng nước nhưng do điều kiện cư trú trên vùng cao, nên họ canh tác cả trên nương rẫy, tận dụng đất đai và khí hậu vùng cao mát mẻ để sản xuất, đảm bảo cuộc sống. Nguồn sống chính của họ là trồng ngô, thứ đến là lúa, chủ yếu là lúa tẻ. Trước đây, lúa nương nhiều hơn lúa ruộng. Lương thực phụ của họ có khoai lang, sắn, dong riềng, vừng….và các loại rau đậu khác được t