(Tiếng Việt) Đoàn chuyên gia tái thẩm định Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn làm việc tại huyện Quản Bạ08/08/2018

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.