Dự báo thời tiết Hà Giang ngày 01,02,03/6/201731/05/2017

Ngày 01/6

mua

   

Trời mưa vừa, gió nhẹ.

Nhiệt độ: 28 – 370C

Ngày 02/6

 260

Trời không mưa, lặng gió.

Nhiệt độ: 28- 380C

Ngày 03/6

260

Trời không mưa, lặng gió.

Nhiệt độ: 28 – 380C

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương