Dự báo thời tiết Hà Giang ngày 29,30,31/5/201729/05/2017

Ngày 29/5

co-may

Trời nắng, lặng gió..

Nhiệt độ: 26 – 330C

Ngày 30/5

 260

Trời không mưa, lặng gió.

Nhiệt độ: 26 – 310C

Ngày 31/5

mua

Trời mưa vừa, lặng gió.

Nhiệt độ: 28 – 320C

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương