Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 06/02/202006/02/2020

Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ, trời rét đậm

Mưa  

Nhiệt độ thấp nhất:10-120C

 Nhiệt độ cao nhất: 16-180C

Độ ẩm trung bình: 87%

 

(Nguồn:hagiangtv.vn)