Dự báo thời tiết khu vực CVĐC ngày 30/3/201830/03/2018

Trời nhiều mây, có mưa nhẹ rải rác, gió nhẹ, trời rét.
mua-nho  

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 0C

 Nhiệt độ cao nhất: 18 – 210C

Độ ẩm trung bình: 85%

 

(Nguồn:hagiangtv.vn)