DỰ BÁO THỜI TIẾT TỈNH HÀ GIANG NGÀY 28, 29, 30/3/201727/03/2017

Ngày 28/3

 nang  

Trời nắng, lặng gió

Nhiệt độ: 20 – 260C

Ngày 29/3

mua

Trời mưa vừa, lặng gió

Nhiệt độ: 23 – 260C

Ngày 30/3

mua

 

Trời mưa vừa, gió nhẹ.

Nhiệt độ: 23 – 280C

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương