DỰ BÁO THỜI TIẾT TỈNH HÀ GIANG NGÀY 30/3 và 1/4/201730/03/2017

Ngày 30/3

 mua 

 

Mưa vừa, gió nhẹ

Nhiệt độ: 18 – 240C

Ngày 1/4

nang

Trời nắng, lặng gió

Nhiệt độ: 18 – 270C

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương