Hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung 04 đô thị thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn08/10/2020

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung 04 đô thị thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn
Để tạo điều kiện thuận lợi và chủ động cho các sở, ban ngành; UBND các
huyện, thành phố; các tổ chức và nhân dân biết, tham gia kiểm tra và thực hiện quy
hoạch. Sở Xây dựng đăng tải, công bố hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây
dựng 04 đô thị (Tam Sơn, Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn) thuộc Công viên địa chất
toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang trên Cổng thông tin quy hoạch xây
dựng và Quy hoạch đô thị Việt Nam
Link chi tiết: Click và đây