Hóa thạch Cá cổ Xí Mần Kha12/05/2018

Hóa thạch Cá cổ Xí Mần Kha phân bố ở bản Xí Mần Kha, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn. Điểm di sản Hóa thạch Cá cổ Xí Mần Kha lộ ra ở taluy phải đường từ Lũng Cú đi Ma Lé. Tại đây quan sát được tập bột kết, sét – bột kết phong hóa có màu vàng chứa phong phú các hóa thạch Thực vật thủy sinh, Tay cuộn (Lingula) và Cá da phiến.

Đi tiếp khoảng 50-60m, taluy phải đường gặp tập đá phiến sét màu đen bị ép phiến mạnh, phân phiến rất mỏng cũng chứa phong phú các hóa thạch Thực vật thủy sinh, Cá da phiến, Chân đầu và Tay cuộn.

Hai tập trầm tích này được xếp vào hệ tầng Si Ka có tuổi Devon sớm (cách ngày nay khoảng 420 triệu năm), được lắng đọng trong môi trường lục địa ven bờ.

Thời kỳ Devon được coi là thời kỳ phát triển rực rỡ của các nhóm Cá cổ và Thực vật thuỷ sinh, thuỷ tổ của thực vật sống trên cạn được phát hiện sớm nhất ở Việt Nam tại mặt cắt Lũng Cú-Ma Lé: Asterolepis, Homosteus; Bytrotrephis aff. antiquata (J.Deprat, 1915). Tại điểm lộ trên bên cạnh một giống mới được xác lập là Tongdzuylepis còn phát hiện rất nhiều hóa thạch Tay cuộn, Chân bụng, Vỏ cứng cho phép xác định môi trường thành tạo các trầm tích chứa chúng là biển ven bờ có yếu tố lục địa.

 image205

Hóa thạch Cá cổ ở Xí Mần Kha

Ngọc Phượng

BQL Công viên địa chất