Hội nghị cán bộ công chức viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ công tác năm 201910/01/2019

Chiều ngày 7/1/2019, BQL Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Đến dự có đại điện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc Sở, các Trạm thông tin khu vực 4 huyện vùng Công viên địa chất và toàn thể cán bộ, công chức viên chức, người lao động trong toàn đơn vị.

 DSC_0008 (FILEminimizer)
Đồng chí Lâm Tiến Mạnh – Phó Giám đốc Sở VHTT&DL, Trưởng Ban quản lý phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã thông qua Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo Thanh Tra nhân dân; Báo cáo tình hình tài chính của đơn vị và thông qua quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019.

Các đại biểu dự đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến cụ thể như: Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ cần nêu cụ thể, chi tiết hơn về kết quả thực hiện nhiệm vụ tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn; Năm 2019, BQL cần bố trí, sắp xếp các công việc đảm bảo hiệu quả cao hơn, đặc biệt là trong công tác phối hợp với các huyện vùng Công viên địa chất, các đơn vị có liên quan trong nhiệm vụ chung bảo tồn và phát huy giá trị của Công viên địa chất gắn với phát triển du lịch Hà Giang trong thời gian tới; tăng cường công tác quản lý, đánh giá công việc, thực hiện nghiêm túc kỷ cương lao động trong toàn đơn vị….

 DSC_0013 (FILEminimizer)
Đồng chí Lâm Tiến Mạnh – Phó Giám đốc Sở VHTT&DL, Trưởng Ban quản lý tặng chứng nhận cho Tập thể lao động xuất sắc
 DSC_0016 (FILEminimizer)
Trao tặng chứng nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân
 DSC_0022 (FILEminimizer)
Trao chứng nhận cho các cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2018
 DSC_0030 (FILEminimizer)
Trưởng Ban quản lý và Chủ tịch Công đoàn cơ sở BQL ký kết phát động thi đua năm 2019

Ban tổ chức cũng đã công bố các Quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018; phát động phong trào thi đua năm 2019 trong toàn đơn vị.

BQL Công viên địa chất