Hội nghị lần thứ 5 Mạng lưới Công viên địa chất khu vực Châu Á –Thái Bình Dương (APGN) năm 201711/01/2017

        Theo thông báo chính thức trên trang webiste của Mạng lưới CVĐC toàn cầu khu vực Châu Á –Thái Bình Dương  (http://asiapacificgeoparks.org). Hội nghị lần thứ 5 Mạng lưới CVĐC khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2017 sẽ được tổ chức tại Công viên địa chất Zhinjingdong Trung Quốc, từ ngày 19 – 23/9/2017 với chủ đề chính “Kết nối các CVĐC toàn cầu UNESCO”.

cvdc-zhijindong

Một trong những cảnh quan đặc sắc của CVĐC Zhijindong, Trung Quốc

        Hội nghị chuyên đề  sẽ xoay quanh thảo luận các chủ đề như: Tăng khả năng bền vững nền kinh tế – xã hội của địa phương;  chia sẻ về CVĐC, các điểm di sản địa chất và du lịch địa chấ; ủng hộ các nỗ lực tích cực của các CVĐC toàn cầu; kết nối cảnh quan núi đá giữa các CVĐC toàn cầu.

        Mạng lưới Công viên địa chất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APGN) được thành lập theo điều 18 của Mạng  lưới Công viên địa chất toàn cầu (GGN). APGN thành lập với mục tiêu điều phối các hoạt động của GGN ở cấp đội khu vực và lục địa và là diễn đàn để trao đổi thông tin và hợp tác giữa các Công viên địa chất toàn cầu và các chuyên gia về CVĐC toàn cầu trong khu vực. Các hoạt động của Mạng lưới CVĐC khu vực bao gồm: tổ chức các hội nghị CVĐC khu vực, hội thảo và những phiên thảo luận về các hoạt động xây dựng năng lực, các dự án chung, các hoạt quảng bá.

       Hội nghị Mạng lưới CVĐC khu vực sẽ tổ chức 2 năm một lần. Tính đến năm 2015 khu vực đã tổ chức 4 lần Hội nghị lần lượt tại các quốc gia: Malaysia; Việt Nam; Hàn Quốc, Nhật Bản.

Triệu Thị Hoàng