(Tiếng Việt) Hội nghị thẩm định Quy hoạch phát triển du lịch Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và thành phố Hà Giang11/12/2017

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.