(Tiếng Việt) Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Hà Giang và Ban chỉ đạo phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 201723/12/2016

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.