(Tiếng Việt) Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm thực tế về phát triển du lịch của Nhật Bản, những phát hiện ban đầu về triển vọng du lịch của Hà Giang và một số kiến nghị”05/09/2019

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.