Huyện Đồng Văn21/08/2014

1. Di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà Vương

Địa chỉ: Xóm Sà Phìn A, xã Sà Phìn, Đồng Văn

Điện thoại: 02193.856.268

2. Hợp tác xã Trà shan tuyết Lũng Phìn

Địa chỉ: Phố Lũng Phìn, xã Lũng Phìn, Đồng Văn

Điện thoại: 0919.508.294 / 0985.360.456

3. Công ty TNHH Trường Anh

Địa chỉ: Xã Lũng Phìn, Đồng Văn

Điện thoại: 0915.395.286 / 0947.010.773