Huyện Đồng Văn01/08/2014

Năm 2014, Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn xây dựng hệ thống đối tác chính thức CVĐC tại huyện Đồng Văn với:

1.  Khách sạn Lâm Tùng.

2. Khách sạn Hoàng Ngọc

Địa chỉ: Tổ 3 thị trấn Đồng Văn

Điện thoại: 02193 856 020 / 0915 035 141