Huyện Quản Bạ06/08/2014

Tại khu vực huyện Quản Bạ, Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn ký kết đối tác chính thức với:

1. Nhà nghỉ Núi Đôi

Địa chỉ: Tổ 3 Thị trấn Tam Sơn – Quản Bạ

Điện thoại: 0972853678

2. Nhà nghỉ Cao nguyên đá

Địa chỉ: Tổ 3 thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ