(Tiếng Việt) Kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm, năm 2020,07/09/2020

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.