Kế hoạch tổ chức Giải Marathon quốc tế “Chạy trên cung đường Hạnh phúc” tỉnh Hà Giang năm 201821/03/2018

Ngày 4.1, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 02/KH-UBND, về việc tổ chức Giải Marathon quốc tế “Chạy trên cung đường Hạnh phúc” tỉnh Hà Giang năm 2018. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn Kế hoạch này.

>Xem Kế hoạch 02/KH-UBND

(Nguồn: Báo Hà Giang điện tử)