» Kế hoạch tổ chức Giải Marathon quốc tế “Chạy trên cung đường Hạnh phúc” tỉnh Hà Giang năm 2018

Kế hoạch tổ chức Giải Marathon quốc tế “Chạy trên cung đường Hạnh phúc” tỉnh Hà Giang năm 201821/03/2018

Ngày 4.1, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 02/KH-UBND, về việc tổ chức Giải Marathon quốc tế “Chạy trên cung đường Hạnh phúc” tỉnh Hà Giang năm 2018. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn Kế hoạch này.

>Xem Kế hoạch 02/KH-UBND

(Nguồn: Báo Hà Giang điện tử)