Khèn Mông xuống chợ ngày xuân08/03/2017

Trên Cao nguyên đá Đồng Văn là nơi có có rất đông đồng bào Mông sinh sống. Trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Mông, cây khèn chiếm vị chí rất quan trọng. Khèn được coi như người bạn với những âm điệu rủ rỉ, tha thiết như thấu hiểu rõ lòng người Mông. Người Mông có cả một câu chuyện dài về nguồn gốc cây khèn và có đến hàng chục giai điệu khèn để thể hiện trong các sinh hoạt tín ngưỡng, lễ hội của dân tộc mình.

          Lên các phiên chợ vùng cao phía Bắc, đặc biệt là vào mùa xuân, ta dễ dàng bắt gặp sự hiện diện của cây khèn. Những chàng trai, cô gái sẵn sàng hòa vào điệu khèn. Khèn Mông xuống chợ, giúp cho những phiên chợ, những ngày hội xuân thêm phần đầm ấm, ngọt ngào.

31 (FILEminimizer)

Tiếng khèn và điệu múa của trai, gái Mông trong phiên chợ xuân vùng cao luôn thu hút mọi người.

32 (FILEminimizer)

Dù xuống chợ bằng “ngựa sắt”, nhưng cây khèn vẫn theo người Mông xuống chợ.

33 (FILEminimizer)

Thủ thỉ tiếng khèn Mông bên bàn rượu chất chứa tâm tình của người già.

34 (FILEminimizer)

35 (FILEminimizer)

Trai gái Mông ưng nhau bởi tiếng khèn đầy ngọt ngào.

          Huy Toán

Báo Hà Giang