Management Board Dong Van geopark in Conference summarizing29/06/2014

EN Ngày 10/01/2014 tại Nhà khách Chính phủ (số 12, Ngô Quyền, Hà Nội), thay mặt lãnh đạo Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao Nguyên đá Đồng Văn, ông Nguyễn Thanh Giang – Phó Trưởng ban đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, định hướng công tác năm 2014 của UBQG UNESCO Việt Nam;

Gửi

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Phạm Cao Phong, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã khẳng định: Năm 2013 là năm Ủy ban đã hoạt động tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực về văn hóa, giáo dục, khoa học, thông tin. Bên cạnh đó cũng xác định năm 2014 là năm cũng sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhưng Ủy ban vẫn đề ra những định hướng công tác cụ thể trên từng lĩnh vực, trong đó có việc Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam sẽ hỗ trợ tỉnh Hà Giang thực hiện công tác tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; tỉnh Hà Giang cũng sẽ được hỗ trợ xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Qua Hội nghị tổng kết, cho thấy sự nỗ lực của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, thể hiện vai trò của mình một cách tích cực trong việc phát triển trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là sự quan tâm tới phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.