(Tiếng Việt) Một số hình ảnh trong Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô và Lễ mừng ngô mới huyện Mè Vạc năm 201923/07/2019

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.