Nhà hàng – Đối tác chính thức tại huyện Mèo Vạc05/08/2014

1. Nhà hàng Xuân Hạc

Địa chỉ: Tổ 4 – Thị trấn Mèo Vạc

Điện thoại: 0915.980.560