Nhà hàng – Đối tác chính thức tại huyện Yên Minh05/08/2014

1.  Nhà hàng Thiệu Thoa

Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh

Địện thoại: 02193.852.088

2. Nhà hàng Tuấn Đức

Địa chỉ: Tổ 6, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh

3. Cà phê 388

Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh