Nhà hàng – Đối tác chính thức tại thành phố Hà Giang05/08/2014

1.  Nhà hàng Sơn Thuý

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Quang Trung, Khu phố ẩm thực, Thành phố Hà Giang

Điện thoại: 0915.047.301/ 0943.926.483

2.  Nhà hàng Đức Giang

Địa chỉ: Tổ 1 – phường Quang Trung – thành phố Hà Giang

Điện thoại: (0219) 3875 954

Di động: 01699 149 537 / 0913 288 469

3.  Nhà hàng Cơm dân tộc

Địa chỉ: Tổ 1 -P.Quang Trung

Điện thoại: 0916.111.428

4.  Nhà hàng Thanh Duyên

Địa chỉ: Tổ 5 -P.Quang Trung

Điện thoại: 0989.116.834

5. Lẩu cá Sông Lô

Địa chỉ: Tổ 8 -P. Nguyễn Trãi

Điện thoại: 0914.289.369

6.  Cà phê Sông Xanh

Địa chỉ: Tổ 8 – phường Nguyễn Trãi

Điện thoại:

7.  Nhà hàng Ngói Đỏ

Địa chỉ: Tổ I – Quang Trung – thành phố Hà Giang

Điện thoại: 0986294185

8.  Cà phê Phố Đá

Địa chỉ: Tổ 5 – phường Nguyễn Trãi

Điện thoại: 0942 165 168

9. Cà phê Cây Táo

Địa chỉ: Tổ 5 – Phường Nguyễn Trãi

Điện thoại: 02193 867 312