Phát hiện hóa thạch Bọ Ba Thùy tại huyện Mèo Vạc29/12/2011

Ngày 31.8.2011, trong đợt công tác khảo sát quy hoạch Công viên, BQL Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đã phát hiện thêm hóa thạch Bọ Ba Thùy tại thôn Làn Chải, xã Cán Chu Phìn và ngã ba Lũng Pù – Khâu Vai. Qua xác định nhóm hóa thạch này nằm trong lớp trầm tích đá vôi C – P hệ tầng Bắc Sơn có niên đại cách nay khoảng 260 triệu năm. Hai hóa thạch được phát hiện là phần bụng của Bọ Ba Thùy (thôn Làn Chải, xã Cán Chu Phìn) và hóa thạch Bọ Ba Thùy còn nguyên vẹn tại xã Lũng Pù. Hóa thạch được phát hiện chứng minh loài sinh vật này đã tồn tại trên Công viên địa chất từ rất lâu đời (khoảng từ 560 – 260 triệu năm trong kỷ Cambri).