Phê duyệt Đề án Xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Hà Giang đến năm 202007/12/2016

        Vừa qua, UBND tỉnh Hà Giang đã phê duyệt Đề án Xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Hà Giang đến năm 2020 nhằm đưa các hoạt động du lịch phát triển đúng theo định hướng, phát huy tốt các lợi thế tiềm năng du lịch sẵn có, giới thiệu, quảng bá và đưa hình ảnh du lịch Hà Giang trở thành điểm đến chuyên nghiệp.

        Đề án được phê duyệt chia làm 3 giai đoạn chính: Quý IV năm 2016, giai đoạn 2 từ năm 2017 đến năm 2018, giai đoạn 3 từ 2019 đến 2020.

        Giai đoạn 1 và 2, Đề án xác định tập chung vào các hạng mục như: Nâng cao nhận thức, ý thức của cộng đồng trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường du lịch, văn hóa ứng xử trong du lịch; Đào tạo nâng cao chất lượng bộ máy nhân sự hoạt động trong lĩnh vực du lịch; Tăng cường trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thông tin du lịch, xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Hà Giang; Xây dựng, hoàn thiện, vận hành cổng thông tin điện tử du lịch của tỉnh, phát triển một số hình thức makettinh điện tử (E-Marketing); Thúc đẩy phát triển nguồn thị trường khách nội địa thông qua tuyên truyền, quảng bá tại một số thành phố lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; Khai thác hiệu quả các tour, tuyến du lịch hiện có đến các điểm, khu du lịch như: Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Di tích quốc gia Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, du lịch hang động, du lịch văn hóa,…

        Giai đoạn cuối cùng tập trung vào các hạng mục chính như: Tổ chức các hoạt động, sự kiện du lịch lớn tại một số nước trên thế giới; Xây dựng và đẩy mạnh các mặt hàng du lịch, khu trưng bày, sản phẩm lưu niệm hướng tới hoàn thiện dần thương hiệu du lịch Hà Giang; Xây dựng các kênh cung cấp thông tin du lịch tỉnh Hà Giang tại một số thành phố lớn trong nước, hướng đến các thị trường khách hàng mục tiêu tại Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, Indonesia.

        Với lợi thế tiềm năng du lịch phong phú, đa dạng, việc xây dựng Đề án xúc tiến quảng bá du lịch Hà Giang đến năm 2020 sẽ định hướng hiệu quả cho việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất và người Hà Giang đến với du khách trong và ngoài nước.

BQL Công viên địa chất