(Tiếng Việt) Phê duyệt Quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang đến năm 203007/06/2017

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.