(Tiếng Việt) Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội chợ tình Khâu Vai và khảo sát một số tuyến du lịch16/04/2019

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.