Quyết tâm và trách nhiệm xây dựng Công viên địa chất Toàn cầu12/04/2016

Những năm qua, công tác xây dựng, bảo tồn và phát huy các giá trị Công viên địa chất Toàn cầu – Cao nguyên đá Đồng Văn (CVĐCTC – CNĐĐV) đã được thực hiện tốt. CNĐĐV trở thành một di sản, một điểm đến đầy hấp dẫn. Để hiểu hơn về công tác phát triển CNĐĐV, chúng tôi (P.V) có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Lê Huy, Trưởng Ban quản lí (BQL) CVĐCTC – CNĐĐV về những quyết tâm và nhiệm vụ xây dựng, bảo tồn, phát huy các giá trị của Công viên năm 2016.

– P.V: Năm qua, chúng ta đã nỗ lực và đạt được nhiều thành công trong xây dựng, phát huy giá trị của CVĐCTC – CNĐĐV. Năm 2016, BQL sẽ tập trung tham mưu, phối hợp triển khai những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa đồng chí!?

– Đ.c Nguyễn Lê Huy: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và trên cơ sở kế hoạch Xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, giai đoạn 2015 – 2018, bước vào năm 2016 này, cùng với sự nỗ lực của các địa phương, các ngành của tỉnh, BQL CVĐCTC – CNĐĐV sẽ quyết tâm thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Trong đó, xây dựng, bảo tồn và phát huy các giá trị của CVĐCTC – CNĐĐV theo mục tiêu của GGN đề ra và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế bốn huyện vùng công viên là một nhiệm vụ quan trọng. Trên tinh thần đó, BQL sẽ tập trung triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng và phát triển CVĐC năm 2016 của Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển CVĐCTC – CNĐĐV để đáp ứng các tiêu chí, khuyến nghị của UNESCO. Tiếp tục thực hiện các dự án theo quy hoạch CVĐC được Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, tăng cường công tác quảng bá về CVĐC trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, BQL sẽ cùng với các cấp, ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện sâu rộng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về CVĐC tới người dân và du khách. Chú trọng phát triển du lịch trên CVĐC. Tăng cường các hoạt động phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, học tập và đào tạo với thành viên Mạng lưới cũng như các tổ chức quốc tế.

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá của BCĐ cấp tỉnh với các cấp, các ngành thành viên BCĐ trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, bảo tồn và phát huy các giá trị của CNĐĐV.

– P.V Để xây dựng và phát huy các giá trị của CVĐCTC – CNĐĐV, chúng ta sẽ phải tiếp tục đầu tư, xây dựng, gắn với bảo tồn. Năm nay, những nhiệm vụ cụ thể sẽ là gì!?.

– Đ.c Nguyễn Lê Huy: Để tiếp tục phát huy các giá trị của CVĐC, đáp ứng các tiêu chí, khuyến nghị của Mạng lưới CVĐCTC và nhu cầu phát triển KT – XH, CVĐCTC – CNĐĐV rất cần được sự quan tâm, đầu tư, chung tay xây dựng. Trên cơ sở đó, năm 2016 chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng du lịch theo Quy hoạch CVĐC được Chính phủ phê duyệt như việc nghiên cứu áp dụng công nghệ mới (ion hóa đất sét) trong đường liên thôn khu du lịch để hạn chế bê-tông hóa đường giao thông nông thôn; nghiên cứu chính sách hỗ trợ chất lợp cho hộ nghèo để hạn chế phi – bro hóa chất lợp; thực hiện Dự án nâng cấp hạ tầng và nước sạch CVĐC; xây dựng Dự án Bảo tàng thiên nhiên cơ sở trái đất; nâng cấp, sửa chữa, cải tạo các trung tâm thông tin của CVĐCTC – CNĐĐV. Các Dự án xây dựng cổng phụ vào CVĐC như: Cổng Niêm Sơn (Mèo Vạc) giáp Bảo Lâm (Cao Bằng); cổng Du Già (Yên Minh) giáp Minh Sơn (Bắc Mê). Tiếp tục nâng cấp, bổ sung hệ thống biển bảng, pa-no giới thiệu di sản tại cửa ngõ của tỉnh, điểm nút giao thông thành phố Hà Giang và trên CVĐC.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành chức năng trong việc quản lý xây dựng hạ tầng trên khu vực Công viên; xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù của vùng đá, các điểm nhấn du lịch; khai thác các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã và sẽ được xếp hạng phục vụ phát triển du lịch. Tích cực tạo môi trường để thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch, điểm nhấn du lịch trên CVĐC bằng nguồn vốn xã hội hóa…

– P.V Công tác quảng bá CVĐCTC – CNĐĐV là một nhiệm vụ quan trọng. BQL sẽ làm gì để tiếp tục quảng bá tốt hình ảnh CVĐC của chúng ta!?

– Đ.c Nguyễn Lê Huy: Quảng bá về CVĐCTC – CNĐĐV là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đã được tỉnh và BQL rất quan tâm triển khai những năm qua, đem lại hiệu quả rất quan trọng cho việc giới thiệu, phát huy các tiềm năng của CNĐ ĐV, phục vụ cho phát triển du lịch, KT – XH của vùng. Năm 2016, BQL sẽ cùng với các địa phương, ban, ngành trong tỉnh tăng cường công tác quảng bá về CVĐC trên các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về CVĐCTC – CNĐĐV trên các báo, tạp của địa phương, Trung ương. Xuất bản Bản tin định kỳ của CVĐC; xây dựng nội dung, biên tập, xuất bản, in ấn và phát hành ấn phẩm như: Bản đồ du lịch, sách ảnh, sách tổng quan, hỏi đáp về CVĐC, logo, postcard, tờ rơi. Phát huy vai trò của trang website CVĐC. Năm nay, BQL sẽ chú trọng quảng bá hình ảnh CVĐCTC – CNĐĐV tại các hội chợ về du lịch. Triên khai giai đoạn 2 và duy trì quản trị hoạt động Dự án 360 độ với các video, hình ảnh 360 độ về CVĐC. Triển khai chương trình quảng bá CVĐCTC – CNĐĐV ở Sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Cùng với đó, thông qua hoạt động đối ngoại, trao đổi với các thành viên Mạng lưới cũng như các tổ chức quốc tế khác, sẽ tăng cường giới thiệu, quảng bá hiệu quả về CVĐC của chúng ta đến với bè bạn quốc tế. Tham gia Hội nghị quốc tế lần thứ 7 về Công viên địa chất Toàn cầu tại CVĐCTC Riviera – Vương quốc Anh.

P.V Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

HUY TOÁN 

(Nguồn: Báo Hà Giang điện tử)