Tám khu vực địa lý ở Châu Á, Châu Âu và Mỹ Latinh trở thành thành viên Công viên địa chất của UNESCO19/05/2017

         Ngày 5/5, các khu vực địa lý ở Châu Á, Châu Âu và Mỹ La Tinh với sự đa dạng các giá trị di sản địa chất, địa mạo đã nhận được UNESCO công nhận là thành viên Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu.

        Công viên địa chất của UNESCO là một khu vực tự nhiên được xây dựng nhằm tăng cường, phát triển bền vững khu vực. Góp phần gìn giữ, bảo tồn các giá trị di sản trong khu vực, thúc đẩy nhận thức về biến đổi khí hậu và thiên tai, xây dựng các chiến lược giảm nhẹ thiên tai.

cheongsong - Copy

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cheongsong (Hàn Quốc)

        8 Công viên địa chất vừa được công nhận đó là: Arxan (Trung Quốc); Causses du Quercy (Pháp); Cheongsong (Hàn Quốc); Comarca Minera (Hidalgo – Mexico); Keketuohai (Trung Quốc); Las Loras (Tây Ban Nha); Mixteca Alta (Oaxaca – Mexico); Đảo Qeshm (Iran);

        Với 8 thành viên mới được công nhận, tính đến hiện nay, Mạng lưới thế giới hiện có 127 Công viên địa chất của UNESCO thuộc 35 quốc gia trên toàn thế giới.

        Ban Điều hành UNESCO cũng xác nhận hai yêu cầu mở rộng địa giới của hai Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO ở Trung Quốc: Leiqiong và Zigong.

Xuân Đôn