Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng về phương pháp tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về CVĐC Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn tại xã Sà Phìn huyện Đồng Văn16/05/2017

         Trong hai ngày 8 và 9/5/2017 BQL CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng về tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng văn tại xã Sà Phìn huyện Đồng Văn.

image_gallery (3)

Khai mạc lớp tập huấn bồi dướng kỹ năng tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về CVĐC

       Thành phần tham dự gồm các cán bộ phòng Thông tin đối ngoại, Trung tâm thông tin khu vực huyện Đồng Văn cùng toàn thể 35 học viên bao gồm đại diện các trường học, 11 thôn bản và các cán bộ UBND xã Sà Phìn.

       Nội dung của buổi tập huấn nhằm mục đích hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng cơ bản và nâng cao nhận thức cộng đồng cho người dân về bảo vệ, phát huy các giá trị di sản địa chất, di sản văn hóa, đa dạng sinh học phục vụ đoàn tiền thẩm định về CVĐC toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn tháng 7/2017. Đồng thời kêu gọi người dân cùng tham gia phát huy các giá trị di sản nhằm mục đích phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

image_gallery (1)

Già làng phát biểu về bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị CVĐC

        Buổi tập huấn đã đem lại những hiệu quả tích cực trong việc đẩy mạnh việc quảng bá, bảo tồn và phát huy các giá trị của CVĐC Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Qua đó cũng nêu cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ và phát huy những giá trị di sản tại xã Sà Phìn của vùng CVĐC.

image_gallery

Toàn cảnh buổi tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về CVĐC tại thôn Thành Ma Tủng

       Kết thúc buổi tập huấn là chuyến đi thực tế tại bãi đá Mặt Trăng và Vườn hoa đá Thành Ma Tủng.

UploadFile_000041381

Buổi thực địa tại vườn hoa đá tại thôn Thành Ma Tủng

 

Đỗ Thế Vinh