Tập huấn phương pháp, kỹ năng tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn cho tuyên truyền viên, giáo viên xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc16/05/2017

        Trong hai ngày 10 và 11/5, tại trụ sở xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, BQL Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn phối hợp với UBND huyện Mèo Vạc đã tổ chức tập huấn Tập huấn phương pháp, kỹ năng tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Lớp tập huấn có sự tham gia của 70 tuyên truyền viên là lãnh đạo xã, các tổ chức đoàn thể của xã, thôn và người dân trong thôn Mã Pì Lèng.

toan canh lop tap huan

Toàn cảnh tập huấn tại xã Pải Lủng (Ảnh: Đức Quản)

        Lớp tập huấn được tổ chức nhằm hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng cơ bản và nâng cao nhận thức cộng đồng cho người dân về bảo vệ, phát huy các giá trị di sản địa chất, di sản văn hóa và đa dạng sinh học từ đó người dân tích cực tham gia vào công tác quản lý, bảo vệ di sản trên địa bàn Công viên địa chất.

IMG_4988

Tuyên truyền viên xã Pải Lủng phối hợp tuyên truyền quảng bá nâng cao nhận thức cộng đồng (Ảnh: Đức Quản)

       Các hình thức tuyên truyền như: Khái quát chung các giá trị di sản trên Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn bằng tài liệu và hình ảnh trực quan; Hướng dẫn kỹ năng phương pháp công tác tuyên truyền cho các tuyên truyền viên; Gắn trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác tuyên truyền cho các tuyên truyền viên; Tham gia thực địa tại các điểm di sản trên địa bàn xã….

thực địa tại Mã Pì Lèng

Tuyên truyền thực tế tại điểm di sản Đèo Mã Pì Lèng (Ảnh: Đức Quản)

       Kết thúc buổi tập huấn, chính quyền và nhân dân địa phương đã cơ bản tiếp cận và nắm bắt được các kỹ năng, phương pháp tuyên truyền năng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Góp phần đẩy mạng công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại địa phương.

Nguyễn Nhung – Đức Quản