Thành phố Hà Giang21/08/2014

1. Bảo tàng tỉnh Hà Giang

Địa chỉ: Tổ 5 – phường Nguyễn Trãi – tp Hà Giang

Điện thoại: 02193867029

2. Công ty Cổ phần lữ hành Cao nguyên đá

Địa chỉ: 178 – đường Nguyễn Thái Học – tp Hà Giang

Điện thoại: 0989 644 288

3. Công ty cổ phần du lịch Hà Giang

Địa chỉ:

Điện thoại:

4. Hợp tác xã vận tải Thành Công – Nhà xe Ngọc Cường

Điện thoại: 0904 366 279

5. Hợp tác xã dịch vụ vận tải Cầu Mè

Điện thoại: 02193 862 206

6. Công ty cổ phần rượu bia Hà Giang

Địa chỉ: Số nhà 341, tổ 1 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang

Điện thoại: 0983 896 868