(Tiếng Việt) Thông báo kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ và cấp thẻ hướng dẫn viên du lich tại điểm năm 202007/09/2020

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.