(Tiếng Việt) Thông báo thay đổi địa điểm khai mạc lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ VI, năm 202003/11/2020

images1450940_a_1___le_hoi..._dtuan_